Είσοδος Συνεργατών

CoverNotes

Είσοδος Συνεργατών

OnLine Receipts

Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης

Τα Ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης παρέχουν κάλυψη στον Ασφαλισμένο έναντι της Νομικής Ευθύνης για σωματικές βλάβες, θανάτους, απώλεια ζημιά ή καταστροφή σε περιουσία τρίτων ή των υπό κατασκευή έργων, της επιχείρησης, της οικοδομής ή τα υποστατικά του Ασφαλισμένου τα οποία έχει στην κατοχή του ή ασκεί σε αυτά έλεγχο.

Σε οποιαδήποτε στιγμή μπορεί  να  βρεθούμε υπεύθυνοι για πληρωμή αποζημιώσεων σε τρίτους που τραυματίζονται ή που η περιουσία τους πάθει ζημιά ή καταστραφεί από την Αμέλεια κάποιου ατόμου.

Σωματικοί τραυματισμοί,  θάνατοι, ζημιές, απώλειες ή καταστροφές σε περιουσία τρίτων μπορεί να προκληθούν :

Α) Από τυχόν ελαττώματα των κτιριακών συγκροτημάτων, είτε αυτά ανήκουν στον  Ασφαλισμένο είτε τα έχει κάτω από τον απόλυτο έλεγχο (ενοικιασμένο).

Β) Από ελαττώματα ή μειονεκτήματα στο τρόπο διεξαγωγής της εργασίας, μειονεκτήματα στα ίδια τα έργα, τα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και οποιαδήποτε εφόδια που χρησιμοποιούνται από τον Ασφαλισμένο.

Γ) Από την αμέλεια του Ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε προσώπου που βρίσκεται στην υπηρεσία του και ενώ καταπιάνεται με οποιασδήποτε φύσης εργασία.

 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 2.000.000€

 

Πρόταση Αστικής Ευθύνης "ΑΘΗΝΑ"

Έντυπο Συγκατάθεσης Προσωπικών Δεδομένων

Εντολή Τροποποίησης Κλάδου Μη Οχημάτων

Επικοινωνία

Τηλ. +357 24 200 800

Φαξ: +357 24 82 82 98

Email: info@ydrogios.com.cy

Διεύθυνση: Ydrogios House, Μεδούσης 2, 6059 Λάρνακα

Τ.Θ. 40378, 6303 - Λάρνακα

 

Follow us:

Εγγραφείτε για να δείτε τι αρέσει στους φίλους σας.

Κατεβάστε την έξυπνη εφαρμογή της υδρογείου για το iphone σας, για το iMac σας ή για την android συσκευή σας.

Σχεδιασμός: Aditude Advertising

https://www.aditudeservices.com

Πνευματική Ιδιοκτησία: Υδρόγειος Ασφαλιστική Εταιρεία (Κύπρου) Λτδ 2017