Είσοδος Συνεργατών

CoverNotes

Είσοδος Συνεργατών

OnLine Receipts

Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη 'Ήφαιστος'

Το 1997 αποτελεί μια χρονιά ορόσημο για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στον τόπο μας αφού  τέθηκε σε ισχύει ο Νόμος 63/97, ο οποίος προβλέπει την υποχρεωτική ασφάλιση κάθε  εργοδότη έναντι της ευθύνης του προς τους εργοδοτούμενους του.  Αυτός ο νόμος καθορίζει τόσο τις υποχρεώσεις του εργοδότη όσο και αυτές του εργοδοτούμενου. Μία θεμελιώδης απαίτηση του νόμου είναι η ευθύνη του κάθε εργοδότη «να διασφαλίζει, καθόσον είναι ευλόγως εφικτό, την ασφάλεια την υγεία και την ευημερία στην εργασία όλων των εργοδοτουμένων του».  Αυτό βέβαια εξυπακούει ότι ο κάθε εργοδότης πρέπει να δράσει εκ των προτέρων, έτσι ώστε να μειώσει στο μέγιστο βαθμό την έκθεση των εργοδοτουμένων του στους πολλαπλούς κινδύνους που παρουσιάζονται σε κάθε επιχείρηση.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Από τις 29/07/2011 η νομοθεσία έχει τροποποιηθεί όσον αφορά τα ελάχιστα όρια κάλυψης τα οποία έχουν διαφοροποιηθεί σε :

(α) Για κάθε εργοδοτούμενο  160.000€

(β) Για κάθε περιστατικό  3.415.000€

(γ) Για συνολική κάλυψη για κάθε περίοδο ασφάλισης  5.125.000€

Παρόλο που τα πιο πάνω ποσά είναι τα ελάχιστα που απαιτούνται από τον Νόμο, δεν είναι και τα μέγιστα που μπορούν να απαιτηθούν στις περιπτώσεις επιδικάσεων για Ευθύνη Εργοδότη από τα δικαστήρια.

Για τον πιο πάνω λόγο η Εταιρεία μας έχει την δυνατότητα παροχής ορίων κάλυψης μέχρι και

(α) Για κάθε εργοδοτούμενο  500.000€

(β) Για κάθε περιστατικό  3.415.000€

(γ) Για συνολική κάλυψη για κάθε περίοδο ασφάλισης  5.125.000€

 

Πρόταση Ευθύνης Εργοδότη "ΗΦΑΙΣΤΟΣ"

Έντυπο Ακαθάριστων Απολαβών Εργοδοτουμένων

Εντολή Τροποποίησης Κλάδου Μη Οχημάτων

Έντυπο Συγκατάθεσης Προσωπικών Δεδομένων

Επικοινωνία

Τηλ. +357 24 200 800

Φαξ: +357 24 82 82 98

Email: info@ydrogios.com.cy

Διεύθυνση: Ydrogios House, Μεδούσης 2, 6059 Λάρνακα

Τ.Θ. 40378, 6303 - Λάρνακα

 

Follow us:

Εγγραφείτε για να δείτε τι αρέσει στους φίλους σας.

Κατεβάστε την έξυπνη εφαρμογή της υδρογείου για το iphone σας, για το iMac σας ή για την android συσκευή σας.

Σχεδιασμός: Aditude Advertising

https://www.aditudeservices.com

Πνευματική Ιδιοκτησία: Υδρόγειος Ασφαλιστική Εταιρεία (Κύπρου) Λτδ 2017