Είσοδος Συνεργατών

CoverNotes

Είσοδος Συνεργατών

OnLine Receipts

Η ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Στόχος μας είναι η παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών παραμένοντας προσηλωμένοι στα υψηλότερα πρότυπα επαγγελματισμού, αξιοπιστίας, φερεγγυότητας, διαφάνειας και συνέπειας και γι’ αυτό ζητούμε από τους πελάτες και συνεργάτες μας να μας ενημερώνουν εγγράφως σε περίπτωση που δεν είναι ικανοποιημένοι με κάποια υπηρεσία μας ή εάν προκύψει κάποιο παράπονο.

Αυτό θα μας επιτρέψει να εντοπίσουμε εγκαίρως τυχόν αδυναμίες μας και να τις αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά καθώς και να συγκεντρώσουμε πληροφορίες και στοιχεία που θα αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, βελτιώνοντας έτσι τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας αλλά και τα επίπεδα εξυπηρέτησής μας.

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική έχει δημιουργήσει τη “Λειτουργία Διαχείρισης Αιτιάσεων” με την οποία διασφαλίζει την ουσιαστική και αντικειμενική διερεύνηση των αιτιάσεων που εσείς μας υποβάλλετε, διατηρώντας παράλληλα την απαιτούμενη, από την ισχύουσα νομοθεσία, εμπιστευτικότητα όσο αναφορά τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση, δίκαιη και αμερόληπτη διαχείριση όλων των προβλημάτων και αιτημάτων που μας αναφέρετε, με σκοπό την εξεύρεση μιας αμοιβαίας αποδεκτής λύσης και με γνώμονα τη καλή πίστη και τη βελτίωση της μεταξύ μας συνεργασίας.

Επικεφαλής της “Λειτουργίας Διαχείρισης Αιτιάσεων” έχει οριστεί ο κ. Χρυσόστομος Παρπούνας

Συνεπώς, εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να υποβάλετε την αιτίαση ή το παράπονό σας ως εξής:

  • Συμπληρώνοντας το

Το πιο πάνω έντυπο θα πρέπει να παραδοθεί στη “Λειτουργία Διαχείρισης Αιτιάσεων” της Εταιρείας ή να αποσταλεί με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση
  • Με Φαξ στον αριθμό +357 24 828 290
  • Ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση των Κεντρικών Γραφείων της Υδρογείου Ασφαλιστικής στο Ydrogios House, Μεδούσης 2, 6059 Λάρνακα Τ.Θ. 40378, 6303 Λάρνακα

Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της αιτίασης ή του παραπόνου σας από την Εταιρεία θα σας αποσταλεί σχετική επιβεβαίωση παραλαβής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν παραλάβετε τέτοια επιβεβαίωση, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε απευθείας με τη “Λειτουργία Διαχείρισης Αιτιάσεων”, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας.

 

 

Επικοινωνία

Τηλ. +357 24 200 800

Φαξ: +357 24 82 82 98

Email: info@ydrogios.com.cy

Διεύθυνση: Ydrogios House, Μεδούσης 2, 6059 Λάρνακα

Τ.Θ. 40378, 6303 - Λάρνακα

 

Follow us:

Εγγραφείτε για να δείτε τι αρέσει στους φίλους σας.

Κατεβάστε την έξυπνη εφαρμογή της υδρογείου για το iphone σας, για το iMac σας ή για την android συσκευή σας.

Σχεδιασμός: Aditude Advertising

https://www.aditudeservices.com

Πνευματική Ιδιοκτησία: Υδρόγειος Ασφαλιστική Εταιρεία (Κύπρου) Λτδ 2017