Είσοδος Συνεργατών

CoverNotes

Είσοδος Συνεργατών

OnLine Receipts

Προσφέρονται 4 πακέτα για ασφάλιση έναντι τρίτων.

Καλύψεις: 5+ SP MP PP
Εναντι Τρίτου Βασικό
Πέραν της Οδού
Οδική Βοήθεια
Φροντίδα Ατυχήματος
Νομική Προστασία €3500
Ευθύνη Επιβατών
Μέχρι 6 κατονομαζόμενοι οδηγοί ηλικίας άνω των 23 μέχρι 70 με 2 χρόνια κανονική Ευρωπαϊκή Άδεια.      
Προσωπικά Ατυχ. Ασφαλισμένου €5000    
Οποιοσδήποτε Οδηγός 23-70 με 2 Χρόνια κανονική Ευρωπαική Αδεια  
Ανεμοθώρακας €150 €0 €300 €500
Κάλυψη Οταν Σύρει Ρυμουλκούμενο    
Οδήγηση Αλλου Οχήματος Στήν Κύπρο    
Κατοίκον Επιδιόρθωση Ανεμοθώρακα    
Προστασία Της Εκπτωσης μη Υποβολής Απαίτησης      

Προσφέρονται 5 Πακέτα για περιεκτική ασφάλιση.

Καλύψεις: 5+Economy Mini Mini2nd Maxisafe Maxi2nd
Εναντι Τρίτου Βασικό
Πέραν της Οδού
Οδική Βοήθεια
Φροντίδα Ατυχήματος
Νομική Προστασία €2000        
Νομική Προστασία €3500  
Ευθύνη Επιβατών
Προσωπικά Ατυχ. Ασφαλισμένου   €5000 €5000 €17500 H&W €17500 H&W
Οποιοσδήποτε Οδηγός 23-70 με 4 Χρόνια Ευρωπαϊκή Άδεια    
Κάλυψη Οποιουδήποτε Οδηγού 23-70 για κάλυψη Έναντι Τρίτων      
Ανεμοθώρακας €250 €500 €500 €1000 €1000
Κάλυψη Οταν Σύρει Ρυμουλκούμενο      
Οδήγηση Αλλου Οχήματος Στήν Κύπρο
Κατοίκον Επιδιόρθωση Ανεμοθώρακα
Φωτιά & Κλοπή
Ιδιες Ζημιές
Φόρτωση & Εκφόρτωση
Κακόβουλες Ενέργειες  
Π/σία της έκ/σης μη Υποβολής Απαίτησης Έν.Τρίτων μέχρι €3000      
Κακόβουλες Ενέργειες Εμπρησμός      
Απώλεια Χρήσης (15 Μέρες €17.50 τη Μέρα)      
Π/σία της έκ/σης μη Υποβολής Απαίτησης      
Κάλυψη Φυσικών Κινδύνων      
Κάλυψη Οχλαγωγιών & Απεργιών      
Αντικατάσταση Οχήματος Με Καινούργιο (1Y)      
Απώλεια Προσωπικών Αντικειμένων €175      
Π.Κ. 59 ΚΑΛΥΨΗ "ΙΚΑΡΟΣ"      

Συμβόλαιο Οχημάτων - Μ.Ο.Τ 03.2018

Συμβόλαιο Οχημάτων - Μ.Ο.Τ 16.07.2019

Πρόταση Ασφάλειας Μηχανοκίνητων Οχημάτων
Εντολή Τροποποίησης Συμβολαίου Οχημάτων

Βεβαίωση Ιστορικού Απαιτήσεων

Έντυπο Συγκατάθεσης Προσωπικών Δεδομένων

Π.Κ. 59 ΚΑΛΥΨΗ "ΙΚΑΡΟΣ".

Επικοινωνία

Τηλ. +357 24 200 800

Φαξ: +357 24 82 82 98

Email: info@ydrogios.com.cy

Διεύθυνση: Ydrogios House, Μεδούσης 2, 6059 Λάρνακα

Τ.Θ. 40378, 6303 - Λάρνακα

 

Follow us:

Εγγραφείτε για να δείτε τι αρέσει στους φίλους σας.

Κατεβάστε την έξυπνη εφαρμογή της υδρογείου για το iphone σας, για το iMac σας ή για την android συσκευή σας.

Σχεδιασμός: Aditude Advertising

https://www.aditudeservices.com

Πνευματική Ιδιοκτησία: Υδρόγειος Ασφαλιστική Εταιρεία (Κύπρου) Λτδ 2017