Είσοδος Συνεργατών

CoverNotes

Είσοδος Συνεργατών

OnLine Receipts

Ασφαλιστήριο Παντός Κινδύνων Εργολάβων

Η φύση είναι απρόβλεπτη, το ίδιο και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Τα υπό κατασκευή έργα και οι επενδύσεις των ασφαλιζομένων, κινδυνεύουν να ζημιωθούν ανά πάσα στιγμή από απρόβλεπτα γεγονότα, με αποτέλεσμα την οικονομική απώλεια και κατά συνέπεια την καθυστερημένη παράδοσή τους.

Η Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων έχει σχεδιαστεί ειδικά για κατασκευαστικές επιχειρήσεις, εργολάβους, τεχνικές εταιρείες και φορείς που ασχολούνται με τεχνικά έργα, όπως κτίρια, δρόμοι, γέφυρες, λιμάνια, φράγματα και άλλα.

 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Το ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων αποτελείται από δύο μέρη:

Μέρος 1: Κάλυψη υλικής ζημιάς των εργασιών.

Καλύπτει την ζημιά που υφίσταται συγκεκριμένη περιουσία των ασφαλισμένων.

Μέρος 2: Κάλυψη Ευθύνης Έναντι Τρίτων

Καλύπτει την Αστική Ευθύνη των ασφαλισμένων έναντι εκείνων που δεν είναι μέρη στη σύμβαση ασφάλισης.

 

Πρόταση Ασφάλειας Εργόλαβων Κατα Παντός Κινδύνου "C.A.R"

Εντολή Τροποποίησης Κλάδου Μη Οχημάτων

Έντυπο Συγκατάθεσης Προσωπικών Δεδομένων

Επικοινωνία

Τηλ. +357 24 200 800

Φαξ: +357 24 82 82 98

Email: info@ydrogios.com.cy

Διεύθυνση: Ydrogios House, Μεδούσης 2, 6059 Λάρνακα

Τ.Θ. 40378, 6303 - Λάρνακα

 

Follow us:

Εγγραφείτε για να δείτε τι αρέσει στους φίλους σας.

Κατεβάστε την έξυπνη εφαρμογή της υδρογείου για το iphone σας, για το iMac σας ή για την android συσκευή σας.

Σχεδιασμός: Aditude Advertising

https://www.aditudeservices.com

Πνευματική Ιδιοκτησία: Υδρόγειος Ασφαλιστική Εταιρεία (Κύπρου) Λτδ 2017