Είσοδος Συνεργατών

CoverNotes

Είσοδος Συνεργατών

OnLine Receipts

Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων MAXISAFE «ΠΑΡΘΕΝΩΝ»

Η δόμηση του εν λόγω πολυασφαλιστηρίου έγινε με σκοπό την απλοποίηση και σύμπτυξη χρονοβόρων διαδικασιών με την συγκέντρωση διαφόρων ασφαλιστικών συμβολαίων σε ένα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την περιεκτική κάλυψη της επιχείρησης έναντι διαφόρων κινδύνων. Επιπλέον η δυνατότητα επέκτασης του παρόντος ασφαλιστηρίου μπορεί να ικανοποιήσει και τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Το πολυασφαλιστήριο «ΠΑΡΘΕΝΩΝ» αποτελείται από δύο μέρη :

 

Α. Την βασική Υποχρεωτική κάλυψη

ΜΕΡΟΣ 1: Πυρός, ειδικοί κίνδυνοι & κλοπή, ζημιές πυρόσβεσης & παροχή 24ωρης κάλυψης από φρουρούς        ασφαλείας (μετά από φωτιά ή κλοπή)

ΜΕΡΟΣ 2: Αστική Ευθύνη

ΜΕΡΟΣ 3: Ευθύνη Εργοδότη

ΜΕΡΟΣ 4: Χρήματα

 

Β. Τις προαιρετικές καλύψεις

ΜΕΡΟΣ 5: Διακοπή Εργασιών

ΜΕΡΟΣ 6: Τυχαία Ζημιά σε Υαλοπίνακες

ΜΕΡΟΣ 7: Μεταφορά Εμπορευμάτων

ΜΕΡΟΣ 8: Φθορά κατεψυγμένου εμπορεύματος

 

Προαιρετικές Επεκτάσεις

Επεκτάσεις Βασικής Κάλυψης:

Α. Κτίρια

Β. Αμοιβές Αρχιτεκτόνων & Μηχανικών

Γ. Απομάκρυνση Ερειπίων

Δ. Εξωτερικές Τέντες, προσαρτήματα & πινακίδες

 

Επεκτάσεις Αστικής Ευθύνης

Α. Τροφική Δηλητηρίαση

Β. Κάλυψη εκτός υποστατικών

 

 

Πρόταση Πολυασφαλιστηρίου Επιχείρησης MAXISAFE "ΠΑΡΘΕΝΩΝ"

Έντυπο Συγκατάθεσης Προσωπικών Δεδομένων

Εντολή Τροποποίησης Κλάδου Μη Οχημάτων

Επικοινωνία

Τηλ. +357 24 200 800

Φαξ: +357 24 82 82 98

Email: info@ydrogios.com.cy

Διεύθυνση: Ydrogios House, Μεδούσης 2, 6059 Λάρνακα

Τ.Θ. 40378, 6303 - Λάρνακα

 

Follow us:

Εγγραφείτε για να δείτε τι αρέσει στους φίλους σας.

Κατεβάστε την έξυπνη εφαρμογή της υδρογείου για το iphone σας, για το iMac σας ή για την android συσκευή σας.

Σχεδιασμός: Aditude Advertising

https://www.aditudeservices.com

Πνευματική Ιδιοκτησία: Υδρόγειος Ασφαλιστική Εταιρεία (Κύπρου) Λτδ 2017