Η συνέντευξη του κ. Χρυσόστομου Παρπούνα, Γενικού Διευθυντή Ασφαλιστικών Εργασιών στο InBusiness, «Υδρόγειος Ασφαλιστική σε τροχιά καινοτομιών»

Η συνέντευξη του κ. Χρυσόστομου Παρπούνα, Γενικού Διευθυντή Ασφαλιστικών Εργασιών στο InBusiness, «Υδρόγειος Ασφαλιστική σε τροχιά καινοτομιών»  

https://inbusinessnews.reporter.com.cy/inb.imh.com.cy.html#/reader/48309/1714920