Καριέρα

Οι άνθρωποι μας αποτελούν ένα από τα ισχυρότερα στρατηγικά μας κεφάλαια. Αναγνωρίζοντας την καθοριστική τους συμβολή στη μακροπρόθεσμη επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, η Υδρόγειος έχει θέσει στο επίκεντρο της προσοχής της τα θέματα που αφορούν το έμψυχο δυναμικό τις βασικές μας προτεραιότητες αποτελούν τα εξής:

Προσέλκυση, διατήρηση και ανάπτυξη των καλύτερων επαγγελματιών.

Στήριξη νέων ανθρώπων, επενδύοντας στην εκπαίδευση τους αλλά και σε σύγχρονες επιχειρηματικές μεθόδους.

Δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου εργασιακού περιβάλλοντος για τους εργαζομένους μας, που τους προσφέρει σταθερότητα, ικανοποίηση, επιβράβευση, έμπνευση και μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Αν νομίζετε ότι έχετε την εμπειρία, την όρεξη και τη δέσμευση να συμβάλετε θετικά στην μεγάλη οικογένεια της Υδρογείου, σίγουρα θα ανταμειφθείτε από την εργασία σε ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι έχουν σημασία: τους ανθρώπους μας, τους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας και την ευρύτερη κοινότητα στην οποία δραστηριοποιούμαστε.

Αν θέλετε να συμμετάσχετε στην δυναμική ομάδα μας παρακαλούμε όπως στείλετε το βιογραφικό σας και μια συνοδευτική επιστολή. Η Υδρόγειος, δέχεται αιτήσεις καθ’όλη την διάρκεια του έτους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οποιαδήποτε διαθέσιμη θέση εργασίας, η αίτηση σας θα κρατηθεί στο αρχείο της Εταιρείας για μελλοντικούς σκοπούς, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν

Στείλε το Βιογραφίκο σου στο hrm@ydrogios.com.cy

Ωφελήματα

Άριστοι όροι εργοδότησης που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν ωφελήματα όπως 13ο μισθό, Ταμείο Προνοίας, Ασφάλιση Ζωής, Κάλυψη Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

Πλεονεκτήματα

Άριστο & Ανθρώπινο Εργασιακό Περιβάλλον

Προοπτικές Επαγγελματικής Ανέλιξης

Συνεχής Ανάπτυξη

Γραφέας Εξυπηρέτησης, Underwriting / Non- Motor

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική Εταιρεία (Κύπρου) Λτδ, δέχεται αιτήσεις για την άμεση πλήρωση της θέσης του ‘Γραφέα Εξυπηρέτησης” στο Τμήμα Underwriting / Non-Motor, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στην Λάρνακα από ενδιαφερόμενους που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

Sales Operation Officer

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική Εταιρεία (Κύπρου) Λτδ, δέχεται αιτήσεις για την άμεση πλήρωση της θέσης του ‘Sales Operation Officer”, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στην Λάρνακα από ενδιαφερόμενους που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

Sales Development Officer, Κατάστημα Λευκωσίας

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική Εταιρεία (Κύπρου) Λτδ, δέχεται αιτήσεις για την άμεση πλήρωση της θέσης του ‘Sales Development Officer” στο κατάστημα της Εταιρείας στην Λευκωσία από ενδιαφερόμενους που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.