Καριέρα

Οι άνθρωποι μας αποτελούν ένα από τα ισχυρότερα στρατηγικά μας κεφάλαια. Αναγνωρίζοντας την καθοριστική τους συμβολή στη μακροπρόθεσμη επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, η Υδρόγειος έχει θέσει στο επίκεντρο της προσοχής της τα θέματα που αφορούν το έμψυχο δυναμικό τις βασικές μας προτεραιότητες αποτελούν τα εξής:

Προσέλκυση, διατήρηση και ανάπτυξη των καλύτερων επαγγελματιών.

Στήριξη νέων ανθρώπων, επενδύοντας στην εκπαίδευση τους αλλά και σε σύγχρονες επιχειρηματικές μεθόδους.

Δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου εργασιακού περιβάλλοντος για τους εργαζομένους μας, που τους προσφέρει σταθερότητα, ικανοποίηση, επιβράβευση, έμπνευση και μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Αν νομίζετε ότι έχετε την εμπειρία, την όρεξη και τη δέσμευση να συμβάλετε θετικά στην μεγάλη οικογένεια της Υδρογείου, σίγουρα θα ανταμειφθείτε από την εργασία σε ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι έχουν σημασία: τους ανθρώπους μας, τους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας και την ευρύτερη κοινότητα στην οποία δραστηριοποιούμαστε.

Αν θέλετε να συμμετάσχετε στην δυναμική ομάδα μας παρακαλούμε όπως στείλετε το βιογραφικό σας και μια συνοδευτική επιστολή. Η Υδρόγειος, δέχεται αιτήσεις καθ’όλη την διάρκεια του έτους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οποιαδήποτε διαθέσιμη θέση εργασίας, η αίτηση σας θα κρατηθεί στο αρχείο της Εταιρείας για μελλοντικούς σκοπούς, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν

Στείλε το Βιογραφίκο σου στο hrm@ydrogios.com.cy

Ωφελήματα

Άριστοι όροι εργοδότησης που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν ωφελήματα όπως 13ο μισθό, Ταμείο Προνοίας, Ασφάλιση Ζωής, Κάλυψη Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

Πλεονεκτήματα

Άριστο & Ανθρώπινο Εργασιακό Περιβάλλον

Προοπτικές Επαγγελματικής Ανέλιξης

Συνεχής Ανάπτυξη

Junior Lawyer

We are looking for a passionate Junior Lawyer with minimum of 2 years of experience on the below fields to join our team and work on our innovative and fascinating projects.

OFFICE ADMINISTRATOR

We are seeking to recruit an enthusiastic, highly motivated and organized individual for the position of ‘Office Administrator’ to join our dynamic team.