Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στην Υδρόγειο θεωρούμε καθήκον και ευθύνη μας τη συνεισφορά στην κοινωνία και την επένδυση σε τομείς που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των συνεργατών μας, των ανθρώπων μας, μα και όλης της κοινωνίας.

Η Εταιρεία μας έχει θέσει ως στόχο να συμβάλει στην κοινωνία στους τομείς της Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου με εισφορές και χορηγίες σε ιδρύματα, φορείς, αθλητικά σωματεία, φιλανθρωπικούς και περιβαλλοντικούς οργανισμούς, προσπαθούμε να ενισχύσουμε την κοινωνία μας, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.